Személygépkocsi vezető tanfolyamról és vizsgáról

„B” kategória = 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amelyben a vezető ülésen kívül legfeljebb 8 állandó ülőhely van.

Jelentkezés feltételei:

  • Minimum 16,5 életév betöltése
  • Érvényes személyazonosító okmány és lakcímkártya, valamint vezetői engedély, (amennyiben van)
  • Legalább alapfokú iskolai végzettség, (bemutatása a KAV felé az elméleti vizsga előtt történik)
  • Érvényes orvosi alkalmassági, (nem szükséges, ha van érvényes vezetői engedélye, mely orvosi érvényességhez kötött)
  • Nem magyar állampolgárság esetén –érvényes tartózkodási engedély,

(Vezetői engedély kiadásáig legalább 6 hónapos folyamatos magyarországi tartózkodás)

  • Az első részlet befizetése (Elméleti tanfolyamdíj + KRESZ vizsgadíj)

Elméleti vizsga életkori feltétele: elméleti vizsgát legkorábban a 17. életév betöltése előtt 3 hónappal tehet

Forgalmi vizsga életkori feltétele: forgalmi vizsgát legkorábban a 17. életév betöltése után tehet

Az orvosi alkalmassági véleményt (Eü. 1 csoport – háziorvos végzi), nem szükséges jelentkezéskor leadni, elméleti vizsgára azonban csak akkor tudjuk lejelenteni, amennyiben azt az autósiskolánkban leadta.
(Ha rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, nem kell orvosi alkalmassági vélemény.)

Az alapfokú iskolai végzettség meglétéről – tanfolyamra való jelentkezéskor – elegendő a jelentkezési lapon nyilatkozni. Bemutatása elméleti vizsga előtt a KAV felé történik

Elsősegély vizsga szükséges a vezetői engedély kiváltásához. A kártya bemutatása az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál - Kormányhivatal Járási Hivatala, Kormányablak - történik. (Elsősegély nyújtási ismeretekből nem kell vizsgát tennie, ha 1984. január 1. után kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy –a külön jogszabály értelmében –végzettsége alapján felmentést kapott)

Online elsősegély tanfolyamra jelentkezés (díja 8 000 Ft, hosszabbítás díja: 3 000 Ft)
Az Elsősegély vizsga díja: 8 200 Ft
A vizsga helye: Magyar Vöröskereszt-Szeged Pláza 6724 Szeged Kossuth Lajos sgt.119
Telefonszáma: 06-70/933-8045

Elméleti (KRESZ) tanfolyam irányárak:


Tantermi KRESZ tanfolyam (hatósági vizsgafelkészítővel)

18 400 Ft

E-Learning tanfolyam

75 óra/180 nap

16 000 Ft

Póthozzáférés
10 óra/30 nap

6 000 Ft

E-Learning tanfolyam + Elsősegély tanfolyam

75 óra/180 nap

20 000 Ft

Póthozzáférés
10 óra/30 nap

6 000 Ft

ONLINE jelentkezés esetén


 

JELENTKEZÉS E-LEARNING TANFOLYAMRA PRÓBÁLJA KI A DEMO TANANYAGOT

Az e-learning rendszerű elméleti képzés időtartama a tanuló igényei szerint rugalmasan alakítható a 180 nap/75 órás időkereten belül, valamint a 30 nap/10 órás póthozzáférési időben.
B kategóriás hatósági vizsgafelkészítő oktatóanyag díja: 6 000 Ft (12 óra 90 nap)

Póthozzáférés: 5 000 Ft

B kategóriás forgalmi vizsgára felkészítő oktatóanyag díja: 10 000 Ft (12 óra 180 nap)

Póthozzáférés: 8 000 Ft

A következő tantermi tanfolyam időpontjai

Gyakorlati képzés díja
A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül.
Kezdő vezetői engedély birtokában a járművezető 2 évig utánfutót nem vontathat, 18 éves életkorának betöltéséig a járművezetőt a kezdő vezetői engedély csak belföldön történő járművezetésre jogosítja.

Fizetési módok iskolánkban:
Készpénzes,
bankkártyás,
elektronikus,
banki átutalás

 

A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról

Tájékoztatjuk, hogy a Kormány 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelete módosult, miszerint a 2018. július 1-jét követően a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges, sikeresen letett elméleti vizsga díjához, illetve a hozzá kapcsolódó elméleti tanfolyam díjához támogatás igényelhető. A módosított rendelet (146/2020. (IV. 22.) szerint az igénylésre jogosultak köre bővült, így 2020. július 1-jét követően további személyek is részesülhetnek a támogatásban.
A támogatást az a személy veheti igénybe, aki a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres elméleti vizsgáját

  • 2018. július 1-jét követően tette le, és a sikeres vizsga napján a 20. életévét még nem töltötte be

vagy,

  • 2020. július 1-jét követően tette le és a vizsga időpontjában igazolhatóan egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy a családok támogatásáról szóló törvény szerinti gyermekgondozást segítő ellátásban részesült.

A támogatás összege az elméleti tanfolyam díjának és a sikeres elméleti vizsga hatósági díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25 000 Ft.
A kérelem benyújtásához szükséges űrlapot innen töltheti le, melyet postai úton vagy ügyfélkapuval rendelkezőknek elektronikus úton kell eljuttatnia a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság részére.
A kérvény benyújtásával egyidejűleg mellékelnie kell a díjak megfizetését igazoló dokumentumokat is. Az ELIT Autósiskola Szeged valamennyi díjfizetésről a megadott számlázási névre szóló elektronikus pénzügyi bizonylatot állít ki, melyeket e-mailen megküld a tanulónak, illetve az e-Titán Oktatórendszerbe belépve, a tanuló egyéni pénzügyi felületéről letölthetőek.
A benyújtott kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság bírálja el.

© 2022 Elit Autósiskola Szeged. All Rights Reserved.